شبکه بين المللی خبر سيما در ۶ ماه نخست سال ۱۳۸۵:

عملكرد 6 ماه نخست سال ۱۳۸۵ شبكه‌ی خبر سیما

گروه طرح و تامين برنامه‌ی شبكه‌ی خبر در شش ماه گذشته امسال 21 هزار و 544 دقيقه برنامه توليد و پخش كرده است.

/>

گروه علمي، ‌فرهنگي و هنري شبكه‌ي خبر نيز در 6 ماه گذشته مجموعا دو هزار 382 دقيقه برنامه توليدي داشته است كه 84 درصد آن داراي موضوعات علمي، فرهنگي و هنري و 16 درصد با موضوعات مذهبي بوده است كه شامل برنامه‌هايي مانند جلوه‌هاي نور، سفرنامه علمي فرهنگي، مساجد ايراني و گزارش فرهنگي و هنري است. />

/>

گروه طرح و تامين برنامه‌ي شبكه‌ي خبر در شش ماه گذشته، تهيه‌ي 160 پيام متحرك گرافيكي به مدت 160 دقيقه، تهيه اطلاعات مربوط به جهان، كشور و شهرهاي مذهبي در پنجره ويژه هواشناسي، 14 و هزار 490 آيتم و بازبيني بيش از 200 عنوان نسخه بازبيني برنامه مستند خارجي از ديگر فعاليت‌هاي اين گروه بوده است. />

/>

در نيمسال اول سال 85 تعداد 221 طرح يا برنامه‌ توليدي در شوراي طرح و برنامه اين گروه بررسي شده است كه 139 طرح تمديد يا تصويب و 78 طرح مردود و 4 طرح هم مسكوت مانده است. />

/>

برنامه‌هاي پخش شده در شش ماهه گذشته به مدت 21 هزار و 544 دقيقه توسط اين گروه، شامل ميان برنامه‌هاي مناجات و اذان، برنامه‌هاي اطلاع‌رساني و آب و هواي،اعلام برنامه شبكه خبر،‌آيتم‌هاي خبري در برنامه‌هاي ايران و جهان به روايت تصوير و ميان برنامه‌ها، تهيه و پخش برنامه‌هاي مستند سياسي و ويژه برنامه‌ةاي مناسبت سياسي و برنامه‌ةاي علمي تاميني (تكنولوژي و فناوي، آخرين دستاوردهاي علمي و تكنولوژي جهان، جغرافيا، اقليم شناسي و …) و موسيقي تصوير و وله است

/ 0 نظر / 13 بازدید