**********سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران**********

*IN THE NAME OF GOOD*

*IRIB*islamic republic of IRAN broadcasting*IRIB*

*mahmoud reza hassanlou*

*IRIB*islamic republic of IRAN broadcasting*IRIB*

*young journalists club*

*IRIB*islamic republic of IRAN broadcasting*IRIB*

*I.R.I.B*

/ 1 نظر / 11 بازدید
پريسا

چرا آرم سازمان صدا و سيما در وب سايت الحاق نشده؟؟